Leidžiamas sugauti žuvų kiekis vienos žvejybos metu

Vienos žvejybos metu leidžiama sugauti:

1 vnt. šamą;
2 vnt. salačių, ūsorių;
3 vnt. lydekų, sterkų, ungurių, margųjų upėtakių,  kiršlių, 
5 vnt. vėgėlių, šapalų, meknių, (bendras šiame punkte nurodytų žuvų kiekis negali viršyti 5 vienetų).
50 vnt. vienetų siauražnyplių vėžių  (išskyrus rainuotuosius ir žymėtuosius vėžius, kurių sugavimo kiekis ir dydis neribojamas).

Vienos žvejybos metu sugautų žuvų bendras svoris negali viršyti 5 kg, o Kuršių mariose – 7 kg, neskaitant stintų, kurių leidžiamas sugauti kiekis neribojamas, paskutinės sugautos žuvies svorio ir išskyrus atvejus, kai vienos žuvies svoris didesnis už šiame punkte nustatytą normą. Kiekvienas asmuo, užsiimantis mėgėjų žvejyba, savo sugautą laimikį privalo laikyti atskirai nuo kitų asmenų laimikio, į laimikį neįskaitomos žuvys, įrašytos į Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-433 „Dėl Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Invazinių rūšių sąrašas), ir žuvys, kurios sugautos gyvybingos nedelsiant paleidžiamos atgal į vandens telkinį. Žuvys, laikomos tinklelyje ar kitais būdais apribojant jų laisvą judėjimą vandens telkinyje, įskaitomos į laimikį. Už visas laimikyje esančias žuvis, sugautas pažeidžiant mėgėjų žvejybą reglamentuojančius teisės aktus, nepriklausomai nuo jų gyvybingumo, skaičiuojama padaryta žuvų ištekliams žala.
2020 m. birželio 23d.

Šaltinis: Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA

[atgal]


Rašyti komentarą

Vardas:
Komentaras:

Naujausi komentarai